• Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna

    Dnia 22 września 2020 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 poz. 644), Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna zostało wpisane pod pozycją 57 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostę Pruszkowskiego.

    Ewidencja stowarzyszeń w postaci elektronicznej dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.powiat.pruszkow.pl