Kontakt

Dane rejestrowe:

Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna”
05-816 Michałowice-Wieś
ul. Zgody 17
REGON: 387144220
e-mail: kontakt@nmoj.pl
www.naszamalaojczyzna.pl